EU komt met hulppakket voor Palestina

, by Yves Lacroix

EU komt met hulppakket voor Palestina
© United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East © United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

De Europese Unie gaat met het hulppakket de voortdurende ontwikkeling van Palestina als een staat stimuleren, aldus commissaris Johannes Hahn. Doel van het project is de veerkracht van Palestijnen in Jeruzalem te blijven stimuleren door middel van accurate uitgaven die op jonge mensen en de particuliere sector zijn gericht.

Het hulppakket zal 42,5 miljoen euro kosten en wordt onderverdeeld in twee delen. 14.9 miljoen wordt uitgetrokken om de economie in het oostelijke deel van Jeruzalem te stimuleren, dit deel van de stad bestaat voornamelijk uit Palestijnen. Het tweede deel, van 27,6 miljoen, wordt gebruikt om van Palestina een democratische en verantwoordelijke staat te maken.

De gezamenlijke strategie die op 8 december 2017 door 22 lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland is ondertekend, laat het belang bij de EU zien. De overeenkomst loopt af in 2020 en heeft, exclusief dit nieuwe plan, tot dusverre 359 miljoen euro gekost.

Dit nieuwe pakket moet gaan bijdragen aan de vijf doelstellingen die de 24 betrokken landen hebben afgesproken. Wat hier onder andere onder valt is het herstructureren van fiscaal beleid, blijvende ontwikkeling van de economie maar ook de mogelijkheid om zelf schoon drink water en energieopwekking te realiseren.

Je commentaren

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?

Om je gebruikersafbeelding bij je bericht te tonen moet je je eerst registreren opgravatar.com (gratuit et indolore). Vergeet niet om hier je e-mailadres te vermelden.

Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

Commentaren opvolgen: RSS 2.0 | Atom