Europese Raad bespreekt militaire samenwerkingsprojecten

, by Yves Lacroix

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [Nederlands]

Europese Raad bespreekt militaire samenwerkingsprojecten
Belgian soldier during Rampant Lion, EU Battlegroup 2014 II exercise in Grafenwoehr, Germany Markus Rauchenberger / Public domain photograph from defenseimagery.mil. / CC BY 2.0

De Europese Raad van Buitenlandse Zaken (Defensie) komt vandaag bijeen om de 17 eerste samenwerkingsprojecten van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) te bespreken. De samenwerkingsprojecten zijn bedacht en ingediend door deelnemende lidstaten.

In december 2017 besloot de Raad tot het instellen van de gestructureerde samenwerking (PESCO). De 25 deelnemende lidstaten komen vandaag bijeen om een besluit te nemen over de eerste 17 samenwerkingsprojecten.

Rutte verwees in zijn speech in Berlijn al naar de problemen die nationale militairen tegenkomen wanneer ze zich verplaatsen. Nederland diende bijvoorbeeld een voorstel in om de militaire mobiliteit in Europa te verbeteren. Het plan moet een boel bureaucratisch gerompslomp, wanneer troepen zich over grenzen van lidstaten moeten verplaatsen, weghalen.

Duitsland kwam daarnaast met een plan om Europees Medisch Commando op te zetten dat het beheer van gedeelde en schaars medisch materiaal en middelen te verbeteren. Het commando moet ook de standaard van medische eenheden van Europese lidstaten op hetzelfde niveau brengen.

Andere voorstellen gaan over het verbeteren van cybersecurity, het werken aan een nieuw gepantserd infanterie voertuig en het adequaat reageren op een mogelijke crisis.

De Europese Unie heeft al meerdere militaire samenwerkingsprojecten. De verschillende battlegroups waarin delen van nationale legers in samenwerken of Eurocorps dat vooral trainingen biedt zijn hier voorbeelden van.

Naast PESCO bespreken de defensie-ministers vandaag ook trainingsmissies in het buitenland en de samenwerking van de EU met NAVO.

Je commentaren
vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?

Om je gebruikersafbeelding bij je bericht te tonen moet je je eerst registreren opgravatar.com (gratuit et indolore). Vergeet niet om hier je e-mailadres te vermelden.

Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

Commentaren opvolgen: RSS 2.0 | Atom