Förändringar i europeiska partitillhörigheter kan försöka om Europaparlamentet

, av Noah Wheatley, Översatt av Jani Korhonen

Alla versioner av den här artikeln: [català] [English] [Español] [suomi] [français] [hrvatski] [magyar] [italiano] [ქართული] [Português] [română] [русский] [slovenčina] [svenska]

Förändringar i europeiska partitillhörigheter kan försöka om Europaparlamentet
Bild: © European Union 2018 - European Parliament

Europe Elects följer med regelbundna opinionsundersökningar runtom i Europa och bildar beräknade mandatfördelningar för nästa årets val av Europaparlamentet, som bygger på opinionsundersökningar på nationell nivå. Noah Wheatley, Danmarks och Storbritanniens Chef för Europe Elects kommenterar datan från de senaste opinionsundersökningar.

EPP håller fast igen men beräknas ändå förlora mandat

I den senaste prognosen av Europe Elects verkar EPP förbli det största partiet i Europaparlamentet. Trots att prognosen förutspår att de förlorar 32 platser, kan EPP se fram emot att vinna kommissionens ordförandeskap igen i detta valet med 185 platser. Vissa i EPP kommer att lugnas med det, att Viktor Orbán har nyligen förbundit sig till partiet. Detta kan dock orsaka sprickor inom partiet, efter det att hans borttagning från partiet har krävts upprepade gånger. Det kan också vara en ytterligare spänningsfaktor i relationerna efter att Europaparlamentets utskott för fri- och rättigheter röstade för att inleda en sanktionsprocess mot Ungern angående brott mot rättsstatsprincipen och en borgerlig frihet, som Ungerns regering har begått.

S&D:s andra plats verkar nästan säker

De här är oroliga tider för S&D. Trots att de fortfarande är näst största partiet i Europaparlamentet med 141 platser, förväntas de förlora 48 platser. Det beror delvis på förlusten av Labour-ledamöter från Storbritannien, men socialdemokratiska partier verkar ha svårigheter i det mesta av Europa. Detta kan ses i Tyskland, där SPD upplevde ett svagt valresultat. Allt är dock inte dåligt, eftersom det verkar som om Det spanska Socialistipartiet upplever en ökning i popularitet i valen, efter att deras ledare Pedro Sánchez blev premiärminister i juni. Dessutom tycks socialdemokraterna i Danmark hålla fast enligt galluperna. Så det verkar som att S&D ska göra bättre i detta val, måste de titta på dessa partier för att se hur de förblir populära under dessa tider.

ALDE fortsätter att flyga högt

ALDEs popularitet har ökat i Europa nyligen, vilket enligt Europe Elects senaste prognos kommer att leda till en stor vinst på 42 mandat i Europaparlamentet, vilket ger dem totalt 110. Detta kan delvis bero på tillväxten i stödet till Ciudadanos i Spanien eller en ökning av stödet till FDP i Tyskland. På det hela taget ser det ljust ut för ALDE men det kvarstår fortfarande den långvariga frågan angående Emmanuel Macron och hans LREM. Det, bestämmer han sig för att starta sin egen europeiska grupp väljer han ALDE, kan vara avgörande för ALDE.

Möjlig ökning för ECR men grupp på kurs mot förluster

Den senaste prognosen visar igen att ECR kommer att lida stora nederlag, eftersom den ser ut att få bara 44 platser i Europaparlamentet i motsats till 73 föregående val. Detta är oroväckande tider för ECR som kommer att förlora ett stort antal platser på grund av att Storbritanniens konservativa lämnar parlamentet efter Brexit. Det verkar dock som om den traditionellt konservativa gruppen söker längre bort för att försöka stoppa detta hål i sitt parti. Först nyligen har det meddelats att en överenskommelse har slutits mellan ECR och de extremhögra invandrarkritiska Sverigedemokraterna. Det kan vara bra för ECR om Sverigedemokrater kan klara sig bra i det svenska valet. Detta drag har emellertid ställts inför kritik, med några som tyder på att detta skulle kunna göra ECR till ett starkare euroskeptisk parti.

GUE/NGL vinner fjärde plats medan EFDD ser ut att försvinna

Europa Elects estimerar att den vänstra GUE/NGL-gruppen kommer att bli starkare än ECR, ENF och EFDD. De ser ut att få totalt 58 mandat, långt före ECR och EFDD och precis före ENF, som förväntas vinna 44, 49 och 52 platser.

Medan saker verkar gå bra för GUE/NGL, kan detta inte sägas om EFDD. Det verkar som om de kommer att kämpa för att existera efter valet 2019, inte på grund av förlust av platser, men partier som lämnar gruppen. Som nämnts ovan kommer Sverigedemokraterna att lämna EFDD och gå med i ECR, och det verkar som om EFDD inte passar bra ihop med Luigi Di Maios Femstjärnerörelsen, som verkar mer EU-vänligt än vad som har sagts. Detta skulle innebära att EFDD inte uppfyller minimikravet för parlamentsledamöter från 7 EU-medlemsstater för att bilda en grupp, vilket skulle leda till gruppens slut.

ENF överlever

Marine Le Pens extremhögra ENF-grupp ser ut att få 15 platser, enligt den senaste prognosen som förutspår att de kommer att vinna totalt 52 mandat, upp från 37 i EU-valet i 2014. Det är dock på grund av att ENF kan samla in ledamöter från minst 7 länder. ENF kunde få förstärkningar från EFDD om den gruppen verkligen faller sönder. Alternativt kan de flesta extremhögra partierna i ECR gå med i dem, om gruppen utför dåligt i 2019. Ökning i Salvinis Legas populartiet efter bildandet av regeringen i Italien är upplyftande nyheter för ENF.

G / EFA förblir i parlamentet

G/EFA-gruppen kommer att vara kvar i parlamentet, men kommer att återgå till att vara den minsta gruppen med bara 34 platser, 17 mindre än i 2014 då de vann 51 platser. G/EFA hoppas att den tyska Alliansen 90’/De Gröna, deras största medlem, kommer att behålla sina nuvarande 11 ledamöter till parlamentet. En sak som de gröna kan lita på är att de för närvarande har ledamöter från 13 länder, långt över de 7 som krävs. Det verkar emellertid som att G/EFA:s främsta intresse i 2019-valet är att försöka minimera förluster.

Vos commentaires

moderering i förhand

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Suivre les commentaires : RSS 2.0 | Atom