Geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland

, by Yves Lacroix

Geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland

Noord-Ierland moet deel uit blijven maken van de douane-unie volgens het concept terugtrekkings akkoord dat de Commissie vandaag publiceerde. Ongeveer een derde van het voorstel gaat over Ierland. Het akkoord moet nu voorgelegd worden aan de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk.

Buiten bepalingen over burgerrechten, financiën en overgangsregelingen zou het document als het aangenomen wordt zal Ierland deel uit blijven maken van de douane-unie om een harde grens te voorkomen.

Premier Theresa May lijkt echter niet blij te gaan zijn met het voorstel en zegt tegen ieder voorstel te zijn dat de regelgevende en legale eenheid van het Verenigd Koninkrijk tegen zou werken.

Ierse minister van buitenlandse zaken Simon Coveny zegt blij te zijn met het voorstel. Volgens hem is Ierland altijd duidelijk geweest over haar voorkeur om een harde grens te voorkomen.

Je commentaren
vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?

Om je gebruikersafbeelding bij je bericht te tonen moet je je eerst registreren opgravatar.com (gratuit et indolore). Vergeet niet om hier je e-mailadres te vermelden.

Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

Commentaren opvolgen: RSS 2.0 | Atom