Koalicja Polska – kiedy tradycja spotka się z antysystemowością

, napisane przez Arkadiusz Nakielski

Koalicja Polska – kiedy tradycja spotka się z antysystemowością
Fot. PAP/Piotr Augustyniak

Redakcja Kuriera podejmuje się przedstawienia czytelnikom programów wyborczych partii, które ubiegają się o miejsca w polskim Sejmie i Senacie. Do wyborów pozostało sześć dni.

Co się dzieje, kiedy na proszonym przyjęciu tupniesz nogą, wywrócisz stół i obrazisz gospodarza? Pozostaje tylko wyjść. Tak w lipcu tego roku zrodziła się Koalicja Polska (KP) pod przewodnictwem Władysława Kosiniak-Kamysza. Z początku była połączeniem dwóch partii, które latem postanowiły odejść z Koalicji Europejskiej (KE) - Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) i Unii Europejskich Demokratów (UED), grupki kilku posłów wyrzuconych z PO, którzy zasilili klub PSL w Sejmie, by uniknąć przekształcenia go w koło poselskie. Oficjalnie celem PSL-u było utworzenie bloku prawdziwie chrześcijańsko-demokratycznego po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wielu działaczy PSL podnosiło argument, jakoby przyczyną słabego wyniku KE było otwarcie się na lewicę i (nieśmiałe) popieranie ich postulatów. Nagle działaczom PSL nie po drodze było z Sojuszem Lewicy Demokratycznej (SLD), mimo, że w najnowszej historii Polski można odnaleźć 8 lat ich współrządzenia krajem...

Gdy okazało się, że Platforma Obywatelska (PO) nie chce ulec szantażowi ludowców i nie zamierza iść do wyborów w formule KP, to Kosiniak-Kamysz zauważył potrzebę poszerzenia koalicji. Po początkowych, uznanych przez większość komentatorów za dosyć kuriozalne, propozycje, by do KP dołączyły koła gospodyń wiejskich i hufce ochotniczej straży pożarnej, liderowi ludowców udało się znaleźć partnerów chcących pójść razem z PSL do wyborów. Do Koalicji Polskiej postanowiły dołączyć Stronnictwo Demokratyczne, Ślonzoki Razem, a także… antysystemowy ruch Kukiz’15. Co łączy tak odmienne od siebie ugrupowania? Czy program wyborczy KP umiejętnie łączy ludowy konserwatyzm z kukizowską antysystemowością? Jaka jest wizja miejsca Polski w Europie i czy w ogóle jest jakakolwiek?

Rolnictwo i obszary wiejskie, czyli tradycyjny filar programowy PSL

Komitet Wyborczy PSL (bo pod taką nazwą widnieje Koalicja Polska na kartach do głosowania) tradycyjnie skupia się na kwestiach obrony polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Wątpliwym jest jednak, z punktu widzenia zarządców miejskich i gminnych targowisk, postulat stworzenia „zielonych” targów w każdej gminie. Koalicja Polska zdaje się nie zauważać problemu istniejących już tradycyjnych targowisk i ich znaczenia zarówno dla życia lokalnych społeczności. Co więcej, ich likwidacja kosztem ekologicznych targowisk może oznaczać straty w budżecie samorządów. Skutkowałoby to dalszym zmniejszeniem wpływów z VAT, czyli de facto osłabieniem samorządów. Ponadto, PSL postuluje wprowadzenie systemu ubezpieczeń dla rolników i kontraktacji żywności po określonej cenie. Tego typu rozwiązania zdają się nie przystawać do obecnych czasów, co zresztą pokazała już historia na przykładzie minionego systemu. Wreszcie, Koalicja Polska chce zablokowania umowy UE-Mercosur.

Odczuwalny wpływ klubu Kukiz’15

Koalicja Polska niesie na sztandarach trzy hasła: emerytura bez podatku, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców oraz podtrzymanie obecnych programów socjalnych. Myślą przewodnią kampanii Koalicji Polskiej jest także oddanie głosu obywatelom, co miałyby zagwarantować bardziej powszechne referenda. Tutaj jasno widać wpływ przywiązanego do demokracji bezpośredniej klubu Kukiz’15.

Co więcej, Komitet Wyborczy PSL ma pomysł na zwiększenie udziału młodych obywateli w wyborach poprzez umożliwienie głosowania przez Internet. Niestety, na próżno szukać w ich programie postulatów cyfryzacji instytucji i urzędów.

Inną propozycją wyraźnie inspirowaną przez Kukiz’15, jest wprowadzenie tzw. mandatu imperatywnego, czyli możliwości odwołania posła za niewykonywanie zaleceń swoich wyborców. Program nie precyzuje jednak sposobu ewentualnej weryfikacji zgodności pracy posła z obietnicami złożonymi wyborcom, przez co ten postulat zdaje się być czystym populizmem.

Polityka społeczna oczami Koalicji Polskiej

Wsparcie młodych za pomocą programów “Własny Kąt”, „Praca dla Młodych”, 50 tys. dotacji na rozwój działalności czy ziemia „za złotówkę” dla młodych rodzin to już festiwal surrealistycznych obietnic. KP jako ułatwienia dla rodziny widzi, m.in. podtrzymanie programu Rodzina 500+, bezpłatne żłobki i utworzenie klubów malucha. Przy tym wszystkim ciekawym postulatem wydaje się być za to „Godzina dla Rodziny”, czyli skrócenie o godzinę czasu pracy rodzicom dzieci do 10 roku życia. Nie wiadomo jednak, czy ten czas miałby zostać skrócony z dziennego czy tygodniowego czasu pracy…

W programie jest także mowa o solidarności międzypokoleniowej – Koalicja chciałaby wprowadzić emeryturę bez podatku, która według obliczeń PSL wzbogaciłaby miesięcznie portfel emeryta średnio o 250 złotych.

Komitet wyborczy PSL o edukacji

PSL chciałby ograniczenia liczebności klas do 25 uczniów. Postulat słuszny, lecz jak miałby wyglądać jego realizacja w obliczu podwójnego rocznika i ogólnego chaosu w edukacji? Następnie, KP chciałaby wprowadzić posiłek dla każdego ucznia, niezależnie od statusu majątkowego rodziców. Tego typu postulat może być jednak nie tylko marnotrawstwem publicznych pieniędzy, lecz i żywności. Zapewne nie wszystkie dzieci korzystałby z darmowych posiłków, przez co nadmiar przygotowany przez szkolne stołówki musiałby być wyrzucany. Wreszcie iTornister, czyli cyfryzacja podręczników, to nowoczesna odpowiedź Koalicji Polskiej na przeciążone tornistry uczniów.

Samorządność i społeczeństwo obywatelskie

KP chciałaby przemianowania Senatu na Izbę Samorządową. Odświeżona izba wyższa miałaby stać się pomostem na linii administracja rządowa - środowisko samorządowe. Troska PSL-u o fundusze publiczne objawia się w... likwidacji urzędu marszałka Senatu. KP postuluje zwiększenie z 1 do 2 procent kwoty podatku, który przekazać by można na organizację pożytku publicznego. Koalicja Polska występuje też jako adwokat strażaków-ochotników broniąc ich praw w zarządzaniu mieniem OSP, optując za zmniejszeniem stawki VAT na sprzęt pożarniczy do 8% i pragnąc wprowadzić ekwiwalent za udział w akcji bojowej. Ponadto, wprowadzony miałby być zamiennik - wcześniejsza emerytura o miesiąc za każdy rok, w którym ochotnik uczestniczył bezpośrednio w akcjach ratowniczych.

Polityka zagraniczna? Niestety za mało konkretów

Uwidacznia się brak konkretnych pomysłów Koalicji Polskiej na politykę zagraniczną poza pustymi hasłami, tj. „Silna Polska w silnej UE”, czy „Koniec ery importu węgla z Rosji jako czynnik gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne”. Chcielibyśmy poznać bardziej szczegółowo wizję Polski w Europie tego komitetu wyborczego. Zwłaszcza, że w skład koalicji wchodzi – przypomnijmy - antysystemowy ruch.

Koalicja polskiej wsi

Kosiniak-Kamysz jawił się przez pewien czas jako objawienie polskiej opozycji. Jego młodość i charyzma pozwalały nawet widzieć go w roli premiera zjednoczonej opozycji po wygranych wyborach. Jednak ulegnięcie presji bardziej konserwatywnej części PSL i próba gry na siebie mogą okazać się dla PSL-u bardzo zgubne. Czy KP uda się przeskoczyć próg, czy jednak po raz pierwszy w historii ludowcy nie znajdą się w parlamencie? Przekonamy się w niedzielny wieczór.

Vos commentaires

moderacja a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Suivre les commentaires : RSS 2.0 | Atom