Rotaract construiește o lume mai bună prin voluntariat

, de Tiberia Cercea

Rotaract construiește o lume mai bună prin voluntariat

Rotarienii, alături de rotaractieni și interactieni - membrii cluburilor constituite sub egida Rotary, constituie, pe plan internațional, o prezență emblematică în sfera voluntariatului.

Rotaract, după cum evidențiază însăși etimologia lexemului (Rotary in action), întrunește persoane care se implică în mod activ în viața comunității în care trăiesc. În lume există 10 698 de cluburi Rotaract, înființate în 180 de țări. Pe teritoriul Europei, în 47 de state, activează peste 20 000 rotaractieni, provenind din 116 districte. Cele 56 de cluburi din România și Republica Moldova formează împreună Districtul 2241, ce este compus din 6 zone geografice.

În general, intrarea în comunitatea rotaractiană constă în redactarea unei scrisori de intenție, însoțită de un CV și de o recomandare din partea unui membru Rotaract, ori Rotary, după care tânărul intră într-o perioadă de probă ce durează între 3 și 6 luni, în cadrul căreia are oportunitatea de a arăta modul în care pune în practică valorile rotariene în viața cotidiană, precum și gradul de implicare. În urma acestei perioade de aspirație, prin votul majoritar pozitiv al membrilor clubului, tânărul devine membru de drepturi depline în Clubul Rotaract.

În cadrul proiectelor caritabile organizate de cluburile Rotaract, tinerii învață să-și valorifice în mod eficient aptitudinile dobândite în domeniul în care activează, precum și trăsăturile caracterologice. Constituind o echipă bazată pe prietenie, rotaractienii sunt ghidați de deviza ,,Service above self”, fiind persoane modelate de dorința de a face bine, oferind celor din categorii defavorizate cele necesare. Pe deplin compatibilă cu valorile europene, paradigma de gândire rotaractiană promovează: coeziunea socială, promovarea egalității de gen și de șanse, respectarea demnității umane și a tuturor celorlalte drepturi inerente ființei umane, cu lipsa oricărui tip de discriminare.

Proiecte populare în district sunt: ,,O cană de fericire”, ,,GhiozdănOK”, ,,Cursa de rățuște”, ,,Book-urile fără etichetă”, ,,Donează sânge, salvează vieți”, ,,Catrafu-SALE”, ,,Condu prudent, alege viața”, ,,Rotaract League”.

Așadar, rotaractienii sunt tineri călăuziți de empatie, altruism și spirit civic, ce iau parte la proiecte comunitare, educaționale, vocaționale, sociale sau ecologice, menite să soluționeze necesitățile comunității locale și care le oferă un cadru propice dezvoltării personale.

Vos commentaires

moderare à priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Suivre les commentaires : RSS 2.0 | Atom