Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO): symbol Europy, która chroni - commentaires