Broniąc prawa - Protest przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym - commentaires