Förändringar i europeiska partitillhörigheter kan försöka om Europaparlamentet - commentaires