Przeszłość Algierii. Francja - i Europa - muszą przyznać się do kolonializmu - commentaires