New translation : Armenia znów osamotniona w cierpieniu - commentaires