ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΝ 15Ο ΑΙΩΝΑ : GEORGES DE PODIEBRAD - commentaires